„Zaļā josta” sveiks bateriju vākšanas konkursa aktīvākās skolas

„Zaļā josta” jau ceturto gadu, sadarbībā ar A/S „BAO” un SIA „Latvijas elektrotehnikas apsaimniekošana” atbalstu, organizē bateriju vākšanas konkursu ar mērķi pilnveidot sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu – bateriju kaitīgumu videi un cilvēku veselībai, motivējot Latvijas skolu jauniešus vākt un nodot baterijas tālākai pārstrādei, tādējādi samazinot vides piesārņojumu un veicinot dabas resursu taupīšanu.

Konkursā piedalījās 129 izglītības iestādes no visas Latvijas, kopā savācot nebijušu izlietoto bateriju daudzumu - vairāk kā 9 tonnas, kas ir par vienu tonnu vairāk, nekā iepriekšējā mācību gadā. Konkursa uzvarētāji tika noteikti pēc kritērija - savāktais bateriju daudzums uz vienu skolēnu.

Par konkursa uzvarētājiem kļuva Liepājas Katoļu pamatskola, kura savāca rekordlielu bateriju daudzumu - vairāk kā vienu tonnu izlietoto bateriju. Jau otro gadu pēc kārtas laureātu rindās ir arī Daugmales pamatskola un Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola. Trešo vietu ieguva divas skolas - Brocēnu novada Gaiķu pamatskola un Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola, kurām savākto bateriju daudzums bija līdzvērtīgs.

I vieta: Liepājas Katoļu pamatskola – 8,9 kg bateriju uz vienu skolēnu, kopumā savācot 1138,8 kg bateriju;

II vieta: Daugmales pamatskola – 3,5 kg bateriju uz vienu skolēnu, kopumā savācot 272,7 kg bateriju;

III vieta: Brocēnu novada Gaiķu pamatskola – 2,55 kg bateriju uz vienu skolēnu, kopumā savācot 181,11kg bateriju;

III vieta: Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola – 2,54 kg bateriju uz vienu skolēnu, kopumā savācot 639 kg bateriju;

Šogad liela skolu aktivitāte bija no Rīgas, Liepājas un Daugavpils pilsētām, savukārt visvairāk skolas bija pārstāvētas no Madonas, Vecumnieku un Saldus novadiem.

Konkursa uzvarētāji balvās saņems sporta inventāru, savukārt aktīvākajām klasēm „Zaļā josta” sarūpējusi pārsteiguma balvas.

Visi konkursa rezultāti ir pieejami un apskatāmi www.baterijas.lv publiskajā sadaļā Konkurss – bateriju vākšanas sacensību dalībnieki.

„Zaļā josta” ir gandarīta par skolu lielo ieguldījumu vides aizsardzībā un izsaka pateicību visām skolām par aktīvu dalību sacensībās „Bateriju vākšanas konkurss” un cer uz tikpat lielu atsaucību arī turpmāk organizētajos „Zaļās jostas” konkursos.

Skolu sveikšana klātienē notiks:

• 2010. gada 18. maijā Daugmales pamatskolā;
• 2010. gada 20. maijā Liepājas Katoļu pamatskolā;
• 2010. gada 21. maijā Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā;
• 2010. gada 25. maijā Brocēnu novada Gaiķu pamatskolā.

Papildus informācija:
Ilze Fīlipa
Projekta vadītāja
Tel: 67808112     
Mob.tel: 27099097
E-pasts: info@baterijas.lv
www.zalajosta.lv
www.lzj.lv