„Zaļā josta” dāvina jaunu informatīvi izglītojošo īsfilmu „Bateriju ceļš”

„Bateriju ceļš” – jauns tematisks turpinājums īsfilmai „Papīra ceļš”, kas veidota ar mērķi nepieļaut vides piesārņošanu ar bateriju atkritumiem, novēršot neskaidrības bateriju lietotājos par bateriju, kad tās kļūst par atkritumiem, apsaimniekošanai izvirzītām prasībām. Filmā 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi to pareizai apsaimniekošanai, kad tās kļuvušas par atkritumiem.

Filmas „Bateriju ceļš” prezentācija plašākai auditorijai notiks š.g. 18.martā plkst. 10.00 , Rīgā Strūgu ielā 4, Valsts izglītības satura centra telpās. Pirmie īsfilmas vērtētāji būs Latvijas skolotāji - vides izglītības koordinatori .

Filmas varoņi – dabas draugs Māris Olte kopā ar bērniem - apciemo LU profesoru, Andri Actiņu, kas bērniem saistošā veidā izskaidro bateriju uzbūvi un to sastāvā esošo vielu ietekmi uz vidi. Pēc profesora apciemojuma bērni dodas savām acīm novērot, kā noris savākto bateriju izvešana un nogāde pārstrādei, apmeklējot AS „BAO” bīstamo atkritumu pārstrādes cehu. Tajā bērnus iepazīstina ar šokējošiem skaitļiem – tikai piektā daļa no visām Latvijā tirdzniecībā nonākušām baterijām tiek savāktas un pārstrādātas. Līdz ar to bērni dodas meklēt risinājumu – kā savākt atlikušās četras piektdaļas no visām baterijām. Filmas noslēgumā ikviens no mums tiek aicināts būt aktīvam un kopīgiem spēkiem savākt un nogādāt pārstrādei arī atlikušās baterijas,   „Zaļā josta” ir izdevusi jau vairākus informatīvi izglītojoši materiālus, kuri rosina ne tikai paskatīties uz atkritumu radītām problēmām, bet dod ierosmi un risinājumu, kā šīs problēmas novērst, kā pašiem ar savu rīcību uzlabot esošo situāciju vides piesārņošanas samazināšanā ar dažāda veida atkritumiem. Informatīvie materiāli veidoti tā, ka tie ir izzinoši un saistoši dažādām mērķgrupām, kā pieaugušo tā arī skolēnu auditorijai.

Filma ir tapusi sadarbībā ar SIA “Latvijas elektrotehnikas apsaimniekošana”, A/S „Map Latvia” un SIA „Idea Grata”.

Filma „Bateriju ceļš” ir apskatāma šeit .

Papildus informācija par prezentācijas pasākumu:

Ilze Fīlipa       

Tālr: 67808112, mob: 27099097

e-pasts: ilze.filipa@zalajosta.lv        

www.zalajosta.lv; www.lzj.lv