Zaļā josta aicina Liepājas namu pārziņus uz semināru "Saprotami par atkritumiem, atkritumu šķirošanu un to nodošanas iespējām Liepājā”.

Zaļā josta sadarbībā ar SIA „ NORDIA”  un SIA „ Liepājas namu apsaimniekotājs” šā gada 29.novembrī, Siļķu ielā 7, plkst. 18.00, Liepājas namu apsaimniekotāja namu pārziņiem organizē semināru Saprotami par atkritumiem, atkritumu šķirošanu un to nodošanas iespējām Liepājā”.

Atkritumu apsaimniekošanas politiku Latvijā nosaka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns un reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. Pavisam maz laika palicis līdz Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānā (2008.-2013.gadam) paredzēto pasākumu izpildes. Viens no tiem - līdz 2013.gadam Liepājas pilsētā ierīkot 123 atkritumu dalītās vākšanas punktus un 2 atkritumu dalītās vākšanas laukumus.

Liepājas pilsētas dome, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, pilsētas saistošajos noteikumos " Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” ir nolēmusi - pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, plastmasa, papīrs, metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un samazinot atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Kā Liepājā veicies ar nosprausto uzdevumu un pieņemto lēmumu izpildi? Vai visi iedzīvotāji ir informēti, par šodienas iespējām nodot sev nederīgos un sašķirotos atkritumus? Kāpēc ir tik svarīgi šķirot atkritumus? Ko iegūsim, ja iesaistīsimies atkritumu šķirošanā? Kādi ir iedzīvotāju pienākumi, tiesības un atbildība šajā jomā?

Par šiem un citiem uz atkritumu apsaimniekošanu vērstiem jautājumiem, diskutēsim seminārā. Tuvojas gada nogale, kad daudzi iedzīvotāji savās mājās steidz atbrīvoties no nederīgām lietām – veciem laikrakstiem, žurnāliem, elektroierīcēm u.c. atkritumiem, SIA „NORDIA”, kurš ir viens no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Liepājā, iepazīstinās semināra dalībniekus ar speciāli izstrādāto  maršrutu un laika grafiku, lai vietās, kur nav ierīkoti atkritumu dalītas vākšanas punkti, Liepājas iedzīvotājiem šādas iespējas tiktu dotas.

Zaļā josta ir uzņēmums, kurš ar vides izglītību nodarbojas jau vairāk kā deviņus gadus. Mūsu pieredze rāda, ka vides izglītībai jāiet roku rokā ar zināšanu praktisku pielietojamību iespējām ikdienā , savādāk tāds rūķīša un mājiņas meklēšanas  rēbuss vien sanāk  - mājiņa ir, nav rūķīša, ir rūķītis, nav mājiņas.

Semināra darba programma

Papildus informācija:

Velga Vilciņa

Mob. tālr.: 29525682

e-pasts: velga.vilcina@zalajosta.lv