Visvairāk makulatūras savākušajam Rīgas un Rīgas rajona bērnudārzam specbalvā 100 kg Latvijā augušu veselīgu tomātu (2011/2012)

Gādājot par otrreizēju resursu reģenerāciju un  dabas bagātības - mežu - saudzēšanu, SIA „Zaļā josta” aicina izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā „Otru elpu papīram!”. Papildus konkursa galvenajām balvām, konkursa atbalstītājs „Getliņi EKO” Rīgas un Rīgas rajona aktīvākajai makulatūras vācējai pirmsskolas izglītības iestādei dāvinās unikālu specbalvu – 100 kg gardu, Latvijā augušu un veselīgu tomātu bērnu pusdienu galdam.

Pieteikšanās makulatūras vākšanas konkursam norisinās kopš šī gada 5. oktobra. Pašreiz makulatūras vākšanas konkursam ir reģistrējušās gandrīz 200 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem no kurām vairāk kā 50 ir pirmsskolas izglītības iestādes. Konkursa organizatori lēš, ka „Getliņi EKO” izsludinātā specbalva aktīvākajai pirmsskolas izglītības iestādei noteikti pastiprinās sacensības garu izglītības iestāžu vidū, kā rezultātā izdosies savākt vēl vairāk makulatūras.

Šobrīd aktīvākā pirmsskolas izglītības iestāde ir „Ķipars” no Talsu novada Pastendes, kas ir savākusi vairāk kā 900 kg makulatūras, savukārt no Rīgas līderos izvirzījusies Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde, kas savākusi gandrīz 800 kg makulatūras. Kopumā konkursa ietvaros jau esam savākuši vairāk kā 15 tonnu makulatūras, kas nozīmē, ka no izciršanas esam paglābuši gandrīz 200 kokus. Turklāt tas ir tikai pats konkursa sākums, jo pieteikties dalībai konkursā – dabas resursu saudzēšanai un cīņai par lieliskām balvām – iespējams līdz pat gada beigām.

Konkurss „Otru elpu papīram!” tiek rīkots ar mērķi rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tiks pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Pieteikties konkursam vēl var pagūt līdz 2011. gada 31. decembrim, elektroniski reģistrējoties un izveidojot savu profilu SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv sadaļā „Makulatūras vākšanas konkurss” izveidotajā konkursa datu bāzē.

SIA „Zaļā josta” pateicas konkursa atbalstītājiem SIA „Papīrfabrika „Līgatne””, AS „Latvijas valsts meži” un „Getliņi EKO”.

Plakāts

Papildu informācija:

Laima Jekšiņa

SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja

Tālr.: 67808294, mob.: 26710793

E-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv

www.zalajosta.lv