Ventspilī aizvadīts skolotāju seminārs "Teorija, prakse, pieredze vides izglītībā"

Šā gada 28.oktobrī Ventspilī notika vides izglītības seminārs "Teorija, prakse, pieredze vides izglītībā", kurā piedalījās vairāk kā trīsdesmit dažādu Ventspils pilsētas un apkārtējo novadu izglītības iestāžu dabaszinātņu, ģeogrāfijas un citu priekšmetu skolotāji un interesenti. Semināru organizēja "Zaļā Josta" sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu un Ventspils pilsētas bibliotēku.

Vides izglītība vienmēr ir un būs viena no svarīgākām izglītības jomām, kuras ietvaros tiek veidota sabiedrības izpratne par cilvēka un vides savstarpējās mijiedarbības nozīmīgumu un nepareizas rīcības izraisītām sekām. Tas ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū. Vides izglītības ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

Aicinot skolotājus būt par savu audzēkņu atbalstu un bākugunīm, ar sevišķi sirsnīgām uzrunām semināru atklāja Ventspils pilsētas bibliotēkas vadītāja Astra Pumpura un Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Zane Matesoviča.

Savukārt biedrības "Latvijas Zaļā josta" valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa Ventspils novada izglītības iestāžu pedagogus un vides izglītotājus iepazīstināja ar dažādām ārpusstundu vides izglītības aktivitātēm – kampaņām, konkursiem, semināriem utt., kas tiek organizēti nu jau vairāk kā desmit gadus ciešā sadarbībā ar SIA "Zaļā josta". Tajās piedaloties, izglītības iestāžu audzēkņiem ir iespējas mācību stundās iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt praktiskā darbībā. Tādejādi ar praktisku aktivitāšu starpniecību neformālā un atraktīvā veidā tiek attīstīta jauniešos atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām. Neiztrūkstoši – skolotāji tika iepazīstināti arī ar Zaļās jostas izstrādātajiem un vides izglītības materiāliem.

Pasaules dabas resursu pašreizējā ekspluatācija nav ilgtspējīga. Sabiedrības labklājības pilnveidošana ir jāveido saskaņā ar ilgtspējīgu vides saglabāšanu un aizsardzību. Šī pieeja attiecas ne tikai uz vides un dabas saudzēšanu, bet arī uz saprātīgu cilvēka veselīga dzīvesveida izkopšanu. Meklējot atbildes uz jautājumu, kā dzīvot un ēst veselīgi jau no bērna kājas, dietoloģe Lolita Neimane semināra dalībniekiem sniedza informāciju par veselīga uztura pamatprincipu ievērošanu un mācīšanu skolās, par to, kā pareizi sabalansēt dažādus produktus, lai pēc pusdienām skolu audzēkņi nejustu nogurumu u.c. gudras ēšanas iespējām, lai uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti.

Tāpat gatavojoties Mārtiņdienai un, lai veicinātu skolēnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, kā arī mazinātu radīto atkritumu daudzumu, semināra dalībniekiem tika piedāvāta arī īpaša, radoša otrreizējās pārstrādes materiālu izmantošanas meistarklase, ko vadīja skolotāja Sanita Ziemele.

Noslēgumā semināra dalībniekiem devās ekskursijā uz Ventspils Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu "Pentuļi" un praksē iepazinās ar jaunākām tehnoloģijām atkritumu priekšapstrādes centrā.

Zaļā josta izsaka sirsnīgu pateicību semināra sadarbības partneriem, semināra dalībniekiem, lektoriem par līdzdalību un atbalstu vides izglītības veicināšanā.

Prezentācija Velga Vilciņa – Zaļā josta. Vides izglītības iespējas

Prezentācija Lolita Neimane – Ēd gudri – dzīvo vesels.