Skaidu granulas

Skaidu granulas ir sapresēti koksnes pārpalikumi. Lai gan skaidu īpatsvars kopējā atkritumu plūsmā ir neliels, reģionos, kur atrodas kokapstrādes uzņēmumi, to daudzums var būt ievērojams.

Izmantojot Latvijā izstrādātās modernās tehnoloģijas, piemēram, skaidu granulu veidošanu, no skaidām var ražot augstas kvalitātes ekoloģiski tīru kurināmo, kurš sekmīgi var aizvietot akmeņogles. Tādā veidā var vienlaikus gan samazināt slodzi reģiona izgāztuvēm, gan atrisināt kurināmā problēmu.

Skaidu granulas ir labāks kurināmais nekā ogles un mazuts, turklāt granulas ir ekoloģiski tīrāks kurināmais bez kaitīgiem izmešiem un ar relatīvi augstu siltumspēju, kā arī:

  • tām ir neliels, lietderīgi izmantojams pelnu saturs un šis kurināmais neveido izdedžu grēdas;
  • granulas deg intensīvi ar garu liesmu;
  • granulu cena ir zemāka;
  • tās var izmantot, būtiski nepārbūvējot ogļu un malkas kurtuves, arī padeves process viegli automatizējams, jo granulas ir vienveidīgs un labi plūstošs materiāls.