Sākas bateriju izvešana no izglītības iestādēm!

 „Zaļā josta” paziņo, ka bateriju vākšanas konkursa „Būsim atbildīgi!” ietvaros aktīvākā audzēkņa un savāktā bateriju daudzuma reģistrācija ir noslēgusies un no 2012. gada 01. februāra sākas bateriju izvešana no izglītības iestādēm.

Minimālais bateriju daudzums, kura izvešanu no izglītības iestādes nodrošina konkursa organizatori,  ir  50 kg, kā arī bateriju izvešana no izglītības iestādes tiks veikta tikai vienu reizi.

Ja Dalībnieka savāktais bateriju daudzums ir mazāks par 50 kg, tad bateriju izvešanu var pieteikt pēc konkursa norises laika, sazinoties ar A/S „BAO” pa tālruni 67612259 vai arī nodot tuvākajā tirdzniecības vietā, kur ir uzstādīts speciālais bateriju vākšanas konteiners.

Laureātus – izglītības iestādes, kuru nosaukumus paziņosim 2. maijā, noteiks gan pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju daudzuma. Uzvarētāji savā īpašumā iegūs dāvanu kartes sporta inventāra iegādei, bet desmit aktīvākie audzēkņi - individuālie bateriju vācēji - saņems pārsteiguma balvas no konkursa atbalstītājiem.

Konkursa „Būsim atbildīgi” mērķis ir veicināt bērnos izpratni par bīstamo atkritumu ietekmi uz vidi, kā arī rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Bateriju vākšanas konkursu „Būsim atbildīgi!” rīko „Zaļā josta” sadarbībā ar A/S „BAO” un SIA „DPD Latvija”.

Konkursa nolikums

Plašāka informācija:
Ilze Fīlipa
Projekta vadītāja
Tālr.: 67808112
E-pasts: baterijas@zalajosta.lv
www.zalajosta.lv
www.lzj.lv
Vairāk par  konkursa norisi un aktualitātēm mājas lapās www.lzj.lv, www.zalajosta.lv, www.tirailatvijai.lv.