Plastmasa

Plastmasa dažādu materiālu saimē ir „jaunpienācēja” un tiek plaši izmantotas visās dzīves jomās. To var pārstrādāt visdažādākajos (arī sarežģītas konfigurācijas) izstrādājumos ar liešanas, presēšanas, ekstrūzijas, vakuumformēšanas paņēmieniem. Tā ir daudz tehnoloģiskāka par koku, metālu, keramiku un citiem vecākiem materiāliem. Protams, arī plastmasa ar laiku nonāk atkritumos. Procentuāli visvairāk plastmasa tiek izmantota iesaiņošanas materiālu ražošanai. Plastmasas atkritumu daudzums atkarīgs ne tikai no saražotā daudzuma, bet arī no izstrādājumu kalpošanas ilguma.

Kā plastmasu pārstrādes metodes tiek izmantotas:

 • otrreizējā pārstrāde;
 • ķīmiskā destrukcija (hidrogenizācija, glikolīze, pirolīze, sintētiskās gāzes ieguve);
 • sadedzināšana (sadedzinot 1 kg polimēra iegūst tikpat daudz kaloriju kā sadedzinot 1 kg naftas);
 • destruktīvā ekstrūzija (iegūst zemmolekulārus produktus – eļļas, vaskus, smērvielas, u.c.).

Tomēr lielākajā daļā valstu reāli tiek izmantotas divas metodes: otrreizējā pārstrāde un sadedzināšana. Šodien Rietumeiropā tikai 22,1% no visiem plastmasas atkritumiem tiek pārstrādāti, pārējie nonāk apglabāšanas vietās. Galvenais iemesls tam ir: sašķirot polimēru maisījumus pēc tā tipiem ir dārgi un darbietilpīgi. No tehniskā viedokļa tikai 20 – 30% no plastmasas izstrādājumiem šodien var reāli aizvietot ar otrreizējo plastmasu.

Otrreizējā pārstrāde nekad nebūs vienīgais plastmasu atkritumu pārstrādes variants, tas vienmēr būs jākombinē ar citiem variantiem (sadedzināšanu, pirolīzi, ķīmisko destrukciju). Plastmasu maisījumu var pārstrādāt arī nesašķirotu. Šajā gadījumā neder parastās pārstrādes metodes, nepieciešamas speciālas metodes. Tā kā šādi maisījumi ir neviendabīgi, tad no tiem var ražot tikai ļoti ierobežotu izstrādājumu klāstu – parku soliņus, komposta kastes, sētu dēļus, ceļu apmales, atkritumu urnas u.c.

Plastmasas iepakojuma marķējums:

 • Polietilēntereftalāts - PET 1
 • Augsta bīvuma polietilēns - HDPE 2
 • Polivinihlorīds - PVC 3
 • Zema blīvuma polietilēns - LDPE 4
 • Polipropilēns - PP 5
 • Polistirols - PS 6
 • Citi polimēri - 7

*Plastmasa ir cilvēku radīts materiāls, ko, termiski apstrādājot, var izlocīt visdažādākajās formās. Atšķirībā no kokvilnas un akmens, plastmasa dabā nav sastopama. 19.gs.50. gados anglis Aleksandrs Pārkss izgudroja pirmo cilvēka rokām izgatavoto materiālu, sajaucot ķimikālijas ar augu masu. Amerikānis Džons V.Haiats izgudroja celuloīdu.