Papīrs

Attēlā: papīra pārstrādes shēma.

Papīrs kopējo sadzīvisko atkritumu plūsmā ieņem vienu no galvenajām vietām. Dažādās valstīs procentuāli tā daudzums ir atšķirīgs, tomēr tas sasniedz pat 40% no kopējā cieto atkritumu apjoma. Papīru ražo no celulozes pulpas (masas), kurai pievieno pigmentus un pildvielas. Izejmateriāls celulozei ir koksne. Lai saražotu 1 tonnu celulozes masas, nepieciešamas 3,5 tonnas koksnes.

Atkārtoti pārstrādājot papīru, šo koksni ietaupa. Ietaupās arī enerģija. Lai saražotu vienu tonnu pirmreizējā papīra, vajag 30 900 MJ enerģijas, kamēr tādam pašam daudzumam papīra, kurš iegūts no makulatūras, vajag tikai 18 100 MJ.

Atkritumos nonākušais papīrs nav viendabīgs, tādēļ tā atkārtota pārstrāde iespējama tikai to šķirojot pēc atbilstošiem veidiem. Pretējā gadījumā tā pārstrādes iespējas ir ierobežotas.

 

Avīžpapīrs

ASV zinātnieki ir aprēķinājuši, ka vienas tonnas avīžpapīra otrreizēja pārstrāde:

 • atbrīvo izgāztuvēs 2,5 m3 zemes;
 • piesārņo gaisu par 74% un ūdeni par 35% mazāk kā tas tiek izdarīts, veicot pirmreizējo ražošanu;
 • otrreizējai papīra pārstrādei nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot ar pirmreizējo apstrādi;
 • ietaupa apmēram 14 kokus.

 

Kartons

Kartons ir viens no izplatītākajiem materiāliem dažādu preču iesaiņošanai, tādēļ tas galvenokārt uzkrājas tirdzniecības centros, noliktavās, transporta organizācijās.

No otrreizējā kartona var ražot: jaunu kartonu, sienu apdares plāksnes, grāmatu vākus u.tml. Tāpat kā avīžpapīru, arī kartonu jāvāc atsevišķi, un tas nedrīkst būt piesārņots. Parasti īpaša vērība tiek pievērsta tam, lai izvairītos no piesārņotājiem, kuru klātiene padara kartonu nederīgu pārstrādei: tie ir metāla un koka piejaukumi, pārtikas produktu paliekas, aizsargpārklājumi (polimēri, vaski), uzputoti polimēri (tos bieži kartona kastēs lieto kā amortizācijas materiālu) u.c.

 

Grāmatas un žurnāli

Bez iepriekš minētajiem papīra veidiem atkritumos nonāk arī grāmatas un žurnāli (cietos vai mīkstos vākos, kurus parasti klāj aizsargpārklājums). Šo papīru ir visgrūtāk pārstrādāt, jo vāki tiek izgatavoti no cita papīra veida nekā lapas. Tie ir pārklāti ar polimēra vai celofāna aizsargpārklājumu, šim nolūkam tiek izmantoti adhezīvi, bet tas viss no papīra pārstrādes viedokļa tiek uzskatīts par piesārņojumu.

Pārstrādāt derīgā gala produktā var tikai sašķirotu, tīru, viena veida papīru. Papīra pirmapstrādi veic speciāli iekārtotos centros, kuros notiek papīra šķirošana, smalcināšana un ķīpošana.

Meži – planētas zaļās plaušas
Neraugoties uz pesimistu drūmajām prognozēm, pasaule arvien vēl pastāv. Bet, neraugoties uz to, ka pasaule arvien vēl pastāv, pesimistu prognozes ir pareizas. /Mērfija likums/

 • Katru gadu pasaulē tiek izcirsti miljoni ha mežu.
 • 2002. gadā Latvijā tika iegūti ~11,2 milj. m3 koksnes, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 1991. gadā.
 • Lielāko daļu- 64% - koksnes iegūst privāto apsaimniekotāju mežos.
 • Lai iegūtu 1t papīra, jānozāģē ~14 pieauguši koki.
 • Lai izaugtu koks, nepieciešami apmēram 25- 40 gadi.
 • Latvijā koksne un koksnes izstrādājumi veido 40% no kopējā preču eksporta.

Papīra iepakojuma marķējums:

 • Gofrētais kartons - PAP 20
 • Kartons - PAP 21
 • Papīrs - PAP 22