Noslēgusies radošo darbnīcu nedēļa „Mēs vidē un vide ap mums”

Piecu dienu garumā no 27. jūnija līdz 1. jūlijam Laidzes pamatskolā norisinājās radošās darbnīcas „Mēs vidē un vide ap mums”, kurās piedalījās 27 bērni no tuvākām un tālākām apkaimēm. Par pasākuma veiksmīgu izdošanos parūpējās „Zaļā josta”, izglītības darbinieku biedrība „Skolas soma” un Laidzes pamatskola.

Zinošu nodarbību vadītāju vadībā darbojoties piecās nodarbību dienās - „Saule”, „Zeme”, „Vējš”, „Ūdens”, „Vide visapkārt”, bērni un jaunieši ieguva informāciju par vidi un tās resursiem. Izzināja dabas resursus, to izmantošanas iespējas un taupīšanas nozīmi sadzīvē. Iepazinās ar tādiem būtiskiem vides jautājumiem kā atkritumu samazināšana, ekodzīve, izdzīvošana vidē un āra dzīve, kā arī bērnu un jauniešu sabiedriskās domas veidošana un nozīme vides ilgtspējas nodrošināšanā. Bērni aktīvi darbojās vides izglītības spēlēs kopā ar dabas draugiem no uzņēmuma „Zaļā josta”.

„Zaļā josta” priecājas, ka projekts ne vien izglītoja, bet arī veicināja bērnu un jauniešu interesi par procesiem dabā Latvijā un pasaulē, kā arī rosināja radoši darboties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izzinot sevi, sabiedrību un apkārtējo vidi. Radošajās darbnīcās “Mēs dabā un daba ap mums” bērniem un jauniešiem tika piedāvāta uz pieredzi balstīta izglītība, kas ļauj radoši darboties, ikvienam nodrošinot iespēju pielietot iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas ilgtermiņā.

Visiem radošo darbnīcu dalībniekiem „Zaļā josta” sarūpēja pārsteiguma balviņas.