Norisinās konkurss „Otru elpu papīram!”, kura ietvaros izglītības iestādes aktīvi iesaistās makulatūras vākšanā (2011/2012)

„Zaļā josta” informē, ka makulatūras vākšana konkursa „Otru elpu papīram!” ietvaros izglītības iestādēs norisinās līdz 2012. gada 31. martam, līdz kuram konkursa dalībnieki var veikt makulatūras daudzuma reģistrēšanu savā izveidotājā konkursa profilā SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv, sadaļā makulatūras vākšanas konkurss.

Visi konkursa dalībnieki ir aicināti konkursa datu bāzē reģistrēt aktīvāko audzēkni – izglītības iestādes aktīvāko makulatūras vācēju - individuālās balvas nominācijai. Aktīvākā audzēkņa reģistrācija jāveic līdz š.g. 31. martam.

Uzvarētājus, kuru vārdus paziņosim š.g. 2. maijā, noteiks gan pēc savāktā makulatūras apjoma uz vienu audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā makulatūras daudzuma.  

Šogad konkursa uzvarētāji balvā saņems dāvanu kartes sporta inventāra iegādei, ko sarūpēs „Zaļā josta”, kā arī varēs doties AS „Latvijas valsts meži” organizētās vides izziņas ekskursijas. Savukārt aktīvākie audzēkņi saņems dažādas videi draudzīgas pārsteiguma balvas.

Katra izglītības iestāde, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg biroja vai zīmēšanas papīra no SIA „Papīrfabrika „Līgatne””.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tiks pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Makulatūras vākšanas konkursu „Otru elpu papīram!” organizē „Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un AS „Latvijas valsts meži”.

Paldies konkursa informatīvajiem apbalstītājiem: Valsts izglītības satura centram, Vides izglītotāju asociācijai, Rīgas skolu vortālam e-skola.lv, vortālam par atkritumiem un atkritumu šķirošanu atkritumi.lv, kā arī EKO medijam tirailatvijai.lv.

Pateicamies reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas aktīvi iesaistījušies konkursa norisē: SIA "EKO Latgale", SIA "ALBA", SIA "Liepājas RAS", Līvānu pils. Pašvaldības SIA "Dzīvokļu un komunālā saimniecība", SIA "Marss", SIA "Veronija", SIA "Ludzas apsaimniekotājs", SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", SIA "Alba-5", Alūksnes pilsētas pašvaldības SIA "Rūpe", SIA "Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija", SIA "Ķilupe", SIA "Getliņi Eko", SIA "Saldus komunālserviss", SIA "Veolia vides serviss" un SIA "Vidzemes serviss”.

Konkursa nolikums
Uzaicinājuma vēstule izglītības iestādēm

Informācija par konkursa norisi:
Ilze Fīlipa; e-pasts: makulatura@zalajosta.lv; tālr.: 67808112; mob. tālr.: 27099097

Informācija par makulatūras uzskaiti un izvešanu:
Ance Empele; e-pasts: makulatura@pf-ligatne.lv; mob. tālr.: 26621613