Mēs esam kopā tīrā Latvijā! Paldies atbalstītājiem!

Ceļot māju, ir vajadzīgs projekts. Tāpat pasākumam vai konkursam vispirms ir ideja. Bet vēlāk, māju būvējot, neiztikt bez palīgrīkiem, atbalsta sastatnēm un citām praktiskām lietām, bez kurām citādi ēka paliktu tikai uz papīra.

Kopā ar palīgiem, padomdevējiem, atbalstītājiem māja kļūst reāli lietojama un apdzīvojama, skaista un silta.

Arī skolu konkurss „Šķiro pats un māci citus”, kuru biedrība "Latvijas Zaļā Josta" sāka „būvēt” jau pagājušā gada rudenī, šī gada 31.maijā svinēs „spāres svētkus” - konkursa finālu Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Par konkursa sekmīgu norisi jāpateicas atbalstītājiem, palīgiem un īpašajiem draugiem, bez kuru līdzdalības konkursa norise nebūtu tik aizraujoša un panākumiem bagāta.

Īpaša pateicība:

A/S „BAO” , kuri konkursa gaitā savāca bērnu sanestās lietotās baterijas, nosvēra un aizveda tās uz pārstrādi;

SIA „Eko cikls”, kuri nodrošināja skolēnu savāktās makulatūras izvešanu no Latvijas skolām un nodošanu pārstrādei.

Ļoti pateicīgi esam par atsaucību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijas reģionos – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Sēlijā. Tā kā aktīvo skolu bija ļoti daudz  un tās atrodas dažādos Latvijas reģionos, kā  arī izvešanas laiks bija ierobežots, tad pateicoties tieši  SIA „ZAAO”, SIA „ALBA-5”, SIA „Brocēnu ceļš”, SIA „Dova”, SIA „Veronija”, SIA „Kurzemes ainava”, SIA „Rūpe”, SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, SIA „Voroņins”, SIA „Betika DGH’’ un SIA „ECHO” izpratnei un palīdzībai bija iespējams realizēt šo konkursu. Gribam pateikties šiem uzņēmumiem, kas devās neplānotajos maršrutos!

SIA „Papīrfabrika Līgatne” un SIA „Vekover” savukārt labprāt izmantoja bērnu savākto makulatūru kā otrreizējo izejmateriālu.

Ikgadējie konkursa atbalstītāji SIA „Akvaparks”, kura kā vienmēr iepriecinās čaklākos skolēnus ar bezmaksas Līvu akvaparka apmeklējumu 10 personām,

SIA „Krauklītis” atalgos atsaucīgos bērnus, dāvinot klades un zīmēšanas papīrus.

Uzticīgs konkursa atbalstītājs jau vairākus gadus ir Quelle Estland OÜ. Viņu dotās balvas bērnus parasti pārsteidz.

Dāvanas aktīvāko skolu skolotājiem, bez kuru organizatoriskās palīdzības un mudinājuma skolēniem grūti iedomāties, laipni sagādājusi  SIA „Jānis Roze’’.

Viena no galvenajām balvām, ko sagādājusi SIA"Zaļā josta" ir Legoland atrakciju parka Dānijā apmeklējums.

Vortāls www.atkritumi.lv šim konkursam ir svarīgs informatīvais atbalstītājs. Ikvienam publiski pieejamā un jau populārā tīmekļa lapa publicē jaunāko informāciju par konkursa gaitu, tā ļaujot bērniem justies svarīgiem un atzītiem.

Arī Izglītības satura un eksaminācijas centrs (ISEC) palīdzējis, izvietodams savā mājas lapā konkursa nolikumu un informāciju par to.

LASUA – Latvijas atkritumu saimniecības asociācija atbalstot šo konkursu, rosina tajā iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus, kuri ir asociācijas dalībnieki.

Kā arī Latvijas Tirgotāju kamera ieguldījusi savu artavu konkursā.

Paldies! Mēs esam kopā – jūs, Zaļā josta, vairāk nekā 100 skolu, daudzi tūkstoši bērnu un ģimeņu tīrā Latvijā!