Kursi „Par iepakojuma materiāla, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču svara apliecinošiem uzskaites dokumentiem”

Biedrība "Latvijas Zaļā Josta" sadarbībā ar SIA "Zaļā josta" organizē bezmaksas kursus „Par iepakojuma materiāla, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču svara apliecinošiem uzskaites dokumentiem”.

Kursi norisinās Rīgā, A/S „BAO” konferenču zālē, Mūkusalas ielā 33, grupās līdz 14 cilvēkiem.

 

 

 

Darba programma

Laiks

Tēma

 

Lektors

9.45

Reģistrācija, rīta kafija

 

10.00

Normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu

_________________________________________

Jautājumi un atbildes

Velga Vilciņa, biedrības „Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja

11.00

Videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreizlietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība

__________________________________________

Jautājumi un atbildes

Inga Belmane,

SIA „Revicom” auditors

12.00

Kafijas pauze un uzkodas

 

12.30

Iepakojuma materiāla veida un svara vai videi kaitīgu preču svara apliecinošie uzskaites dokumenti un tajos iekļaujamā informācija

__________________________________________

Jautājumi un atbildes

Ilva Pūliņa, Kvalitātes vadības sistēmu/pašvērtējuma auditors, LISC eksperts

 

Kursu ievadā tiks apskatīti galvenie reglamentējošie normatīvie akti darbībā ar iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu uzskaiti un apsaimniekošanu. Tiks skaidrota dabas resursu nodokļa piemērošanas kārtība un aktuālākās izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā.

 

Kursu ietvaros liela nozīme tiks veltīta videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreizlietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtībai pēc MK noteikumiem Nr. 631. Kursu dalībnieki uzzinās par auditēšanas kārtību un prasībām komersanta piemērotajai videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas darbībai un atbilstībai normatīvajiem aktiem saistībā ar uzskaiti, nodokļa aprēķināšanai izmantotiem apjomiem un klasifikācijai pa materiālu veidiem un kategorijām. Tā kā tieši atkritumu uzskaite visbiežāk izraisa neskaidrības, lektors analizēs visbiežāk pieļautās un audita laikā konstatētās nepilnības un norādīs, kā izvairīties no to pieļaušanas uzņēmumā.

 

Kursu noslēguma daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar dokumentiem, kurus uzņēmums var izmantot par grāmatvedības attaisnojošiem dokumentiem videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu veida un svara noteikšanai. Tiks demonstrēta pareiza apliecinošo uzskaites dokumentu aizpildīšanas kārtība un uzskaite.

 

Kursu noslēgumā visiem kursu dalībniekiem tiks uzdoti praktiski uzdevumu, lai pārbaudītu un nostiprinātu kuru ietvaros iegūtās zināšanas. Pēc katra lektora prezentācijas tiks analizēti dalībnieku uzdotie un laikus iesūtītie jautājumi.

Pēc kursu apmeklējuma visi dalībnieki saņems SIA „Zaļā josta” apstiprinātu sertifikātu.