Konkursa rezultāti „Caur izpratni aktīvai rīcībai” Vidzemē atkal pārsteidz vides ekspertus (2011/2012)

Pēc Vidzemes reģionālā konkursa „Caur izpratni – aktīvai rīcībai”, ko  organizē biedrība „Latvijas Zaļā Josta’’ Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta  (KPFI) ietvaros, žūrijas vides speciālisti un eksperti atkal bija patīkami pārsteigta par skolēnu labajiem un saturīgajiem darbiem.

28.februārī Mālpilī Vidzemes reģionālajā konkursā skolām „Caur izpratni – aktīvai rīcībai” savus darbus – pašu veiktos skolu vides auditus un priekšlikumus prezentēja Mālpils Profesionālā vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Ozolu pamatskolas, Rūjienas vidusskolas, Turaidas pamatskolas un Vestienas pamatskolas komandas.

Visi skolēni konkursa darbus veikuši ar patiesu entuziasmu un, iepazīstot un vērtējot situāciju savās skolās, gājuši arī uz pagastu pašvaldībām un interesējušies, vai pašvaldību plānos ir ēku siltināšanas darbi, kā arī vaicājuši par iespējām skolā izvietot saules kolektoru. Audita rezultātā noslēgts līgums par dalīto atkritumu šķirošanu.

Žūrijas komisija nacionālās atlases konkursa kārtai, kas notiks Rīgā 19.martā, izvirzīja Mālpils Profesionālās vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas un Ozolu pamatskolas komandas.

Žūrijas pārstāvis no Latvijas energoefektivitātes asociācijas (LATEA) Edgars Strauts īpaši novērtēja Mālpils Profesionāli tehniskā skolas labo izpratni par siltumenerģijas ražošanas, sadales un zušanas procesu. Audzēkņi bija pareizi aprēķinājuši CO2 izmešus un labi prezentēja savu darbu, rekomendējot labus, praktiskus ierosinājumus.

„ Jaunpiebalgas vidusskolai bija labi noformēts audits un prezentācija. Viņi bija ievērojuši un sekojuši visiem ieteikumiem metodiskajos materiālos. Labi novērtēja siltināšanas pasākumus, kā arī pievienoja ekonomiju un finanšu aprēķinu par pašu izdomātiem, reāliem pasākumiem,” vērtējumā dalās Edgars Strauts.
Jaunpiebalgas vidusskolas komanda bija devušies arī uz pašvaldību, lai noskaidrotu un precizētu datus par komunālajiem pakalpojumiem. Bet savus priekšlikumus, kā praktiski ikdienā var ietaupīt gan izdevumus, gan arī samazināt siltumnīcefekta gāzu rašanos, publicējuši vietējā Jaunpiebalgas avīzē ar aicinājumu iedzīvotājiem reāli izmēģināt šos ieteikumus.

Par Rūjienas vidusskolas konkursa darbu LATEA eksperts teica: „Patika, kā skolēni pilnveidojuši audita pārskatu, tajā papildus ieviešot norobežojošo konstrukciju aprēķina tabulas.  CO2 aprēķini veikti pareizi un arī ieteikumi un priekšlikumi efektivitātes uzlabošanai man patika. Prezentācijas slaidi un pats prezentēšanas stils bija labs un interesants.”

Ozolu pamatskolas bērni savā nelielajā 100 gadus vecajā skolā, rosīgi visu izvērtējot un darbojoties, atraduši reālu veidu, kā apdomīgāk lietojot resursu, var ietaupīt naudu, lai skolai būtu līdzekļi, ar ko doties ekskursijā.

Ozolu pamatskolas bērni izpētes darbā bija iesaistījuši visu skolu, un katrs jutās atbildīgs par savu nozari. Viena klase pētīja skolas ūdens saimniecību, otra – noskaidroja atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti, bet vecākā klase – veica energoauditu. Savukārt mazāko klašu skolēni zīmēja, veidoja un izvietoja atgādinājuma uzlīmītes vajadzīgās vietās, lai ikkatrs atcerētos aizvērt durvis vai izslēgt apgaismojumu, vai aizgriezt ūdens krānu un tml.

Arī Turaidas pamatskolas komanda ļoti labi prezentēja savu darbu.  

Vestienas pamatskolas bērni savukārt bija ļoti daudz izdarījuši projekta praktisko uzdevumu ieviešanā.

Žūrija ir gandarīta par to, ka, iepazīstoties ar konkursa darbiem un runājoties ar dalībniekiem, var secināt, ka skolēni paši ir visu pētījuši un izstrādājuši. Vides speciālisti ir pārsteigti, cik skolu bērnos ir laba izpratne par enerģijas un citu resursu efektīva patēriņa, ekonomijas, kā arī siltumnīcefekta gāzu veidošanās un klimata izmaiņu kopsakarībām.