Jauns konkurss „Caur izpratni – aktīvai rīcībai”(2011/2012)Biedrība „Latvijas Zaļā Josta” uzsākusi izglītojošu projektu „Caur izpratni – aktīvai rīcībai”. Konkurss tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un dabas resursus.

Konkursa norises gaitā pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi savās mācību iestādēs veiks enerģijas un citu resursu patēriņu efektivitātes novērtēšanu - energoauditu. Audzēkņi mācīsies uzskaitīt un izvērtēt aktivitātes un rīcību, patērējot elektroenerģiju, izmantojot ūdeni un apsaimniekojot atkritumus. Apkopojot šo jomu rezultātus, konkursa dalībnieku komandas izstrādās konkrētu pasākumu plānu, lai samazinātu un uzlabotu savas darbības energoefektevitātes jomā. Šobrīd biedrība „Latvijas Zaļā Josta” ir izstrādājusi konkursa „Caur izpratni- aktīvai rīcībai” nolikumu un sadarbībā ar projekta partneri „Latvijas Energoefektivitātes asociāciju” un vides speciālistiem sagatavots metodiskais materiāls par enerģijas patēriņa novērtējumu (energoauditu), kā arī materiāli par ūdens patēriņa izvērtējumu un atkritumu apsaimniekošanu.

Turpinās darbs pie izglītojošās brošūras par klimata pārmaiņu faktoriem, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu rašanās cēloņiem, to ietekmi uz vidi un to samazināšanas iespējām.

Skolu un izglītības iestāžu pieteikšanās konkursam notiks septembra mēnesī. Konkurss norisināsies no oktobra sākuma līdz februāra beigām.

Pirms konkursa uzsākšanas biedrība „Latvijas Zaļā Josta” aicinās visus pieteikušos dalībnieku pārstāvjus (pedagogus, vadītājus) uz izglītojošu ievada semināru. Seminārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar konkursa nosacījumiem un ieteikumiem, kā izmantot metodiskos materiālus energoaudita veikšanai. Semināra dalībnieki saņems papildus izglītojošo mācību materiālu par klimata pārmaiņu ietekmi uz pasaules un Latvijas ekosistēmu, kā arī par to, kādi faktori izraisa klimata pārmaiņas un kā tās ikviens ar savu izvēli ikdienā var samazināt. Dalībnieki saņems arī izglītojošus plakātus un uzlīmes, kas noderēs un palīdzēs konkursa norises gaitā. Konkursa rezultāti tik vērtēti vispirms reģionālā līmenī: no Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales tiks izvirzītas labākās komandas. Nacionālajā izvērtēšanā konkursa žūrijas 15 izvirzītās izglītības iestādes prezentēs savu energoauditu gaitu un pasākumu rīcības plānus. Par balvām gādās biedrība „Latvijas Zaļā Josta” un tās partneri. Reģionālajā konkursa kārtā izvirzītās skolas iegūs nomināciju „Videi draudzīga skola”.

Tomēr cerams, ka būtiskākais ieguvums būs tas, ka konkursa gaitā apgūtā prakse un zināšanas ļaus ikvienam tā dalībniekam justies noderīgam un īpašam, izprotot un izvēloties ikdienā dzīvot tā, lai saglabātu dabas līdzsvaru un līdz ar to savu un līdzcilvēku dzīvi dabiskā drošā vidē.