Izsludināts bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!” izglītības iestādēm

Līdz ar oktobra sākumu „Zaļā josta” aicina Latvijas vispārējās, pirmsskolas un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, veicinot videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma. Konkursā tiek vāktas vienreizējās un vairākkārtēji uzlādējamās baterijas, kas vairs nav piemērotas lietošanai.

Konkursa nolikums
Uzaicinājuma vēstule izglītības iestādēm
Konkursa datu bāze

Konkursa filozofija
Bateriju vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai” rīko „Zaļā josta” sadarbībā ar AS „BAO” un Valsts izglītības satura centru. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi un rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Pieteikšanās konkursam
Konkursā tiek aicinātas piedalīties Latvijas vispārējās, pirmsskolas un profesionālās izglītības iestādes.

Lai piedalītos bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, izglītības iestādēm līdz 2012. gada 31. decembrim ir jāreģistrē savas izglītības iestādes dalība konkursā SIA „Zaļā josta” mājas lapā sadaļā „Bateriju vākšanas konkurss”. Pēc reģistrācijas veikšanas izglītības iestāžu uzdevums ir turpināt vākt izlietotās baterijas, kas vairs nav derīgas lietošanai.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
Bateriju vākšana izglītības iestādēs notiks līdz 2013. gada martam. Konkursa noslēgumā ar naudas balvām tiks apbalvotas gan tās trīs Latvijas izglītības iestādes, kas būs savākušas vislielāko bateriju daudzumu uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan arī tās trīs izglītības iestādes, kam būs izdevies pārspēt citus konkursa dalībniekus kopējā savākto bateriju apjomā. Konkursa organizatori novērtēs arī čaklāko skolēnu ieguldījumu tīras vides veidošanā, pasniedzot specbalvas bērniem, kas būs īpaši izcēlušies bateriju vākšanā.

Papildus informācija
Žanna Klaucāne, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv, tālr. 67808321, mob. tālr.: 27042534