Biedrība

Velga Vilciņa
Valdes priekšsēdētāja

tālr.: 67808320, 29525682
e-pasts: Velga.Vilcina@zalajosta.lv

   

 

Aija Caune
Projektu direktore

Tālr. 67808112, 27042534
e-pasts: Aija.Caune@zalajosta.lv

Biedrība "Latvijas Zaļā Josta"
Reģistrācijas Nr.:40008068162
Adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga LV-1004, Latvija
Tālr./ Fakss: +371 67808320
Banka: SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV40UNLA0050001640498