Aktualitātes

Spodrības mēnesī aprīlī “Zaļā josta” rīko vairākus vides izglītības pasākumus bērniem un jauniešiem, kuru ietvaros ar spēļu, aktivitāšu, konkursu un citu aizraujošu metožu palīdzību māca pareizi šķirot atkritumus, rūpēties par vidi un dzīvot zaļāk. Aktivitātes norisinās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī plaši apmeklētajos pasākumos, videi draudzīgā dzīvesveidā iesaistot aizvien plašāku sabiedrības daļu.

Ar prieku ziņojam, ka ir noslēdzies radošais konkurss “Pašu rokām darināts dizaina papīrs” kampaņu “Tīrai Latvijai!” dalībniekiem un ir zināmi uzvarētāji.

Radošais konkurss ir guvis ļoti lielu atsaucību un tajā iesūtīti vairāk nekā 500 konkursa darbi no 98 izglītības iestādēm.

Informējam, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu Nr. BV-16-336-ls par adrešu maiņu un Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-24/183654 Biedrībai “Latvijas Zaļā josta” ir mainījusies juridiskā un faktiskā adrese no Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004 uz Mūkusalas iela 42a, Rīga, LV-1004.

 

2017.gada 21.martā Gulbenes Valsts ģimnāzijā notika Gulbenes novada skolu kopējais vides pasākums “ŠODIENA RĪTDIENAI”, kura galvenā tēma bija vides resursu taupīšana un atkritumu apsaimniekošana. Pasākumā piedalījās astoņu novada skolu 7.-8.klašu skolēnu grupas, skolotāji un skolēnu vecāki.

Šī gada 16.martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējie Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu skolu konkurss "IESKATIES DABĀ" 7.un 8.klasēm. Jēkabpils starpnovadu bioloģijas konkursā piedalījās Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Krustpils novada, Salas novada, Viesītes novada un Jēkabpils pilsētas skolu skolēni no divpadsmit mācību iestādēm, kas ik gadus vairākās konkursa kārtās savstarpēji sacenšas un demonstrē savu zināšanu dziļumu un daudzveidību.

Šā gada 30.janvārī “Zaļā josta” viesojās Rīgas Tehniskā universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, kur informatīvā nodarbībā tikās ar studentiem.
Sarunas mērķis bija aktualizētu resursu taupīšanu un vides aspektu integrāciju modernajās tehnoloģijās, kā arī veicināt ekodizaina principu ieviešanu nākotnes pakalpojumu un produktu dzīves ciklā.

Makulatūras vākšanas konkursu rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts izglītības satura centru, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu vides apziņu un sekmējot dabas resursu taupīšanu, vienlaikus cīnoties par vērtīgām balvām.

Konkursā aicinātas pieteikties Latvijas pirmskolas un vispārējās izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes.

“Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegam,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.”
(Skaidrīte Kaldupe)

Lai sirds silti Ziemassvētki un spilgts un krāsains Jaunais gads!
Ticēsim brīnumiem un ļausimies gadu mijas burvīgajām noskaņām!

Ar siltiem sveicieniem,
Jūsu “Zaļā josta”

 

2016.gada 9.decembrī noslēdzās makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” pirmais starpposms, ko rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R” un AP “Kaudzītes”. Starpposmā labākos rezultātus makulatūras vākšanā sasniedza skolēni no Ādažu vidusskolas.

Šā gada 7.decembrī "Zaļā josta" kopā ar SIA “Clean R” viesojās Inčukalna pamatskolā, kur skolas audzēkņiem vadīja interaktīvas vides izglītības nodarbības. Lekciju mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par cilvēka un vides savstarpējās mijiedarbības nozīmīgumu, popularizēt dabas resursu taupīšanu un atkritumu pareizu šķirošanu.

“Zaļā josta” projektu direktore Ilze Liepa-Balode piedalījās radio Star FM raidījumā “Zaļā ceturtdiena”, stāstot par plastmasas maisiņu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Šodien, 2016. gada 7. novembrī, Valsts izglītības satura centrā “Zaļā josta” prezentēja jaunākās vides izglītības īsfilmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”. Pirmie filmu eksemplāri dāvāti izglītības koordinatoriem no visas Latvijas, veicinot bezmaksas jaunāko vides izglītības materiālu pieejamību mācību iestādēs.

“Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes, kas ir iesaistījušās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai!”, piedalīties papildu aktivitātē – radošajā papīra pārstrādes konkursā “PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA PAPĪRS”.

Radošā konkursa nolikums

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. Lai arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem.

2016.gada 31.oktobrī “Zaļā josta” pārstāvji viesojās Mārupes vidusskolā un vadīja lekcijas par vides aizsardzību un pareizu atkritumu šķirošanu. Sarunas par dabas aizsardzību notika dzīvespriecīgā un brīvā gaisotnē.
Nodarbības apmeklēja vairāk kā 120 otro klašu audzēkņi. Nodarbību mērķis bija neformālā veidā mācīt un attīstīt skolēnos izpratni, ka katrs no mums ar pareizu rīcību ikdienā var samazināt vides piesārņošanu ar pašu radītiem atkritumiem, veicinot dažādu resursu efektīvu lietošanu un pārstrādi kā skolā, tā ģimenē.

Šo ceturtdien, 13.oktobrī “Zaļā josta” ar vides izglītības lekcijām viesojās “Karjeras nedēļā” Saldū, kas ar Saldus Izglītības pārvaldes un Valsts izglītības attīstības aģentūras gādību Saldus novadā notiek jau trešo gadu.
Šī gada Karjeras nedēļas motīvs ir ”Es būšu…darba tirgū”, bet simbols - “Karjeras kompass”, kurš rāda dažādus virzienus un neskaitāmas iespējas, lai orientētu bērnus un jauniešus uz nākotni vērstā darba tirgus iepazīšanā.

Rūpējoties par tīru Latvijas vidi un iesaistot aizvien lielāku sabiedrības daļu atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu vākšanā, “Zaļā josta” ir uzsākusi ikgadējo otrreizējo izejvielu vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” skolām. Šajā mācību gadā izglītības iestādes tiek iesaistītas makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā pārstrādei.

Paužot savu nostāju pret pārmērīgu plastmasas maisiņu patēriņu un iestājoties par tīru vidi, māksliniece Elita Patmalniece ir iesaistījusies “Zaļā josta” rīkotajā vides kampaņā Esi dabai draudzīgs – ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu!”, kuras ietvaros TC “Origo” laukumā tika radīta glezna – kopdarbs.

Jau vienpadsmito gadu “Zaļā josta” rīko izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”, kas vieno Latvijas skolēnus un bērnudārzu audzēkņus kopējās rūpēs par Latvijas dabu. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ļauj bērniem un jauniešiem ne tikai sacensties par vērtīgām balvām, bet arī māca, kā ar vienkāršām ikdienas darbībām ikviens spēj dot būtisku ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un pasargāšanā no bīstamo atkritumu piesārņojuma, kā arī parāda, ka pareiza un droša atkritumu šķirošana, to nodošana pārstrādei dod jaunas otrreizējās izejvielas.

“Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R” un SIA “AP Kaudzītes” aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 2016./2017. mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.

Konkursa nolikums

Bērnu izglītošanā vides jautājumos ieguldīts daudz, bet pieaugušo skološana pieklibo

Paužot savu nostāju pret pārmērīgu plastmasas maisiņu patēriņu un iestājoties par tīru vidi, Latvijas radošo industriju pārstāvji iesaistījušies „Zaļā josta” rīkotajā akcijā Esi dabai draudzīgs – ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu!”. Akcijas dalībnieki skaidro, kas pamudinājis viņus šādam solim.

Lai aktualizētu plastmasas maisiņu pārmērīgā patēriņa problēmu, pievērstu iedzīvotāju uzmanību šo maisiņu radītajai kaitīgajai ietekmei uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kā arī mudinātu iespēju robežās mazināt plastmasas maisiņu patēriņu, “Zaļā josta” 23.septembrī no plkst. 16.00-19.00 T/C “Origo” laukumā pie Centrālās dzelzceļa stacijas rīko akciju “Esi dabai draudzīgs – ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu!”

Lai uzsvērtu plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa problemātiku un pievērstu iedzīvotāju uzmanību šo maisiņu radītajai kaitīgajai ietekmei uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, “Zaļā josta” 23.septembrī rīkos sociālu akciju „Esi dabai draudzīgs – ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu!”. Tās laikā garāmgājēji tiks interaktīvā veidā uzrunāti - ar video, deju uzvedumiem, mākslu un šokējošiem faktiem aktualizējot pastāvošo vides piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem.

Neskatoties uz arvien jauniem ierobežojumiem un nodokļu izmaiņām, plastmasas maisiņus Latvijā lieto arvien vairāk, tāpēc „Zaļā josta” ir uzsākusi akciju „Esi dabai draudzīgs – ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu”. Akcijas laikā pastiprināti vērstas darbības gan tirgotāju un ražotāju izglītošanai un motivēšanai pāriet uz videi draudzīgām maisiņu alternatīvām, gan arī iedzīvotāji tiek aicināti izvēlēties videi nekaitīgus iepakojuma veidus. Lai aktualizētu plastmasas maisiņu radītā piesārņojuma problēmu un meklētu tai risinājumus, „Zaļā josta” 2016. gada 15.

Plastmasas virpuļus pasaules okeānos var pielīdzināt 153 Latvijas teritorijām. Ir jāmeklē alternatīvs risinājums plastmasas iepakojuma lietošanai.

Klausies online LR1 raidījumu "Kā labāk dzīvot" ar Zaļās Jostas pārstāves Ilzes Liepas-Balodes dalību!

Lai noklausītos raidījumu, KLIKŠĶINI ŠEIT!

Atbilstoši statistikas datiem, katrs Latvijas iedzīvotājs vidēji gadā patērē aptuveni 190 plastmasas iepirkumu maisiņu. Savukārt visu Eiropas iedzīvotāju patērētais apjoms kopumā ir ap 100 miljardiem plastmasas maisiņu gadā. Daļu no izlietotajiem plastmasas maisiņiem izdodas savākt otrreizējai pārstrādei, taču Latvijā vēl joprojām lielākā daļa izlietoto maisiņu nonāk vidē, ilgtermiņā piesārņojot to un nopietni apdraudot ekosistēmu ar naftas produktu atliekām.

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” šā gada 20.augustā piedalīsies Stopiņu novada  domes rīkotajās “Jauniešu dienās”, stāstot un organizējot izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanu, tās noderīgumu un ieguvumiem.

Pasākuma laikā no plkst. 12:00 – 18:00 Ulbrokā, pie Volejbola laukuma būs izvietota SIA “Clean R” telts, kurā sadarbībā ar “Zaļā josta” notiks vides izglītības aktivitātes, kas būs saistošas gan bērniem un jauniešiem, gan viņu vecākiem un citiem interesentiem.

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Clean R” šā gada 3.junijā viesojās Sējas novada dienās. Zaļās jostas talismans – ezis Jostiņš kopā ar saviem palīgiem ar dažādu radošu un izglītojošu vides aktivitātīšu palīdzību pievērsa Sējas novada svētku apmeklētāju uzmanību atkritumu šķirošanas jautājumiem, skaidroja un popularizēja šķirošanas nozīmību, nepieciešamību un pārbaudīja Svētku apmeklētāju zināšanas dalītās šķirošanas pareizā veikšanā.

Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga pasākums maijā, kad vienu nakti durvis ver lielākā daļa valsts muzeju, rīkojot īpašus pasākumus un aicinot apmeklēt muzejus bez maksas. Arī “Zaļā josta” iesaistījās kopējā izziņas kustībā un šā gada 21.maijā kā ik gadu aktīvi iesaistīsies Muzeju nakts pasākumos.

Šī gada 27. maijā Rīgā, Lucavsalas Atpūtas parkā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 norisināsies gada vērienīgākais vides un veselīgas atpūtas pasākums visai ģimenei – Zaļās jostas vides festivāls “Mēs par tīru Latviju!”. Pasākums rīkots Pasaules vides dienas ieskaņās, akcentējot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu. Tā laikā, paralēli čaklāko makulatūras, izlietoto bateriju un nolietotās elektrotehnikas vācēju godināšanai, ikvienam apmeklētājam būs iespēja apmeklēt virkni bezmaksas radošo darbnīcu un meistarklašu. 

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru jau otro gadu rīkoja nolietoto sadzīves elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Konkursā piedalījās 154 izglītības iestādes no visiem valsts reģioniem un otrreizējai pārstrādei nodeva 178 tonnas 4840kg nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Ar lieliskiem rezultātiem noslēgusies “Zaļā josta” ikgadējā Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” desmitā sezona. Apvienojot teju 80 tūkstošus skolēnu, konkursā piedalījušās 219 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem, kuru audzēkņi savāca un nodeva pārstrādei 27 tonnas 798 kilogrami izlietoto bateriju.

Tuvojoties mācību gada beigām, noslēdzas arī "Zaļā josta” vērienīgais makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!”, kas šogad norisinās visā valsts teritorijā jau 12. reizi. Pulcējot vairāk nekā 96 tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu, kā arī ar viņu vecāku, pedagogu un draugu palīdzību, ir savākti un nodoti pārstrādei 1185442.50 kg makulatūras. Tādējādi izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu dzīvi, bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens un CO2 apjomu.

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, "Zaļā josta" aicina 2015./2016.mācību gadā izsludināto izlietoto bateriju, makulatūras un nolietotās elektrotehnikas vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” visus dalībniekus pieteikties dalībai ikgadējos Zaļās Jostas Lielās balvas svētkos.

Šogad tie notiks ar nosaukumu Vides festivāls “Mēs par tīru Latviju!”. Norises laiks un vieta – 2016.gada 27.maijs (piektdiena), Rīgā, Lucavsalas atpūtas parkā no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Šo piektdien, 29.aprīlī – laikā, kad dabā viss plaukst un zied, Jaunmoku pilī tiks rīkota īpaša DABAS DIENA, kurā piedalīsies Tukuma novada izglītības iestāžu 4. – 7. klašu audzēkņi. Pasākums tiek organizēts sadarbojoties Jaunmoku pilij, Tukuma novada domei, AS Latvijas valsts meži, “Zaļā josta” un meža īpašnieku biedrībai “Meža konsultants”.

Spodrības mēnesī, kas ik pavasari saistās ar dažādiem uzkopšanas un labiekārtošanas darbiem, pieaug arī sabiedrības interese par dabas resursu saudzēšanu un pareizu atkritumu šķirošanu. Lai atgādinātu un uzsvērtu apzinātas un mērķtiecīgas videi draudzīgas rīcības nepieciešamību ikdienā, “Zaļā josta” gan lieliem, gan maziem stāstīs par videi draudzīgu rīcību ikdienā, paradumu maiņu, atkritumu šķirošanu un dabas resursu saudzēšanas nepieciešamību:

Lai atkritumu šķirošana kļūtu par neaizstājamu dzīves sastāvdaļu, skolēniem tiek organizēti dažādi konkursi. Arī "Zaļā josta" jau vairāk kā desmit gadus rūpējas par vides apziņas veicināšanu un attīstību visā sabiedrībā. Pieredze rāda, ka sabiedrības izpratnes un vides izglītības līmenis ar katru gadu uzlabojas, īpaši skolas vecuma bērniem. To sekmējusi gan skolu aktīvā iesaistīšanās "Zaļā josta" rīkotajos praktiskajos otrreizējo izejvielu vākšanas konkursos, gan izstrādāto vides izglītības materiālu pielietošana mācību procesā.

24.martā Dignājas pamatskolā "Zaļā josta" kopā ar talismanu Ezīti Jostiņu piedalījās Zaļajai ceturtdienai veltītā pasākumā - "Zaļas domas un zaļi darbi". Uzņēmuma pārstāvji vadīja izglītojošu lekciju par atkritumu šķirošanas ieguvumiem pašiem un apkārtējai videi, tika demonstrēts jaunākais "Zaļā josta" izglītojošais video - "Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?", kā arī norisinājās darbošanās atraktīvās spēlēs zināšanu pārbaudei un nostabilizēšanai.

17.martā “Zaļā josta” izglītos Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes bērnus ar nodarbību par atkritumu šķirošanu un iesaistīs atraktīvās spēlēs kopā ar dabas draugu Ezīti Jostiņu. Tā kā šī pirmsskolas mācību iestāde ir aktīvi iesaistījusies “Zaļā josta” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, bērni demonstrēs arī citus mācību gada laikā paveiktos zaļos darbus.

“Zaļā josta” atgādina, ka vēl līdz šā gada 25.janvārim ir iespēja pieteikties makulatūras, izlietoto bateriju un nolietotās elektrotehnikas vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai!”.
Konkursos aicinātas pieteikties Latvijas vispārējās, pirmsskolas, profesionālās un interešu izglītības iestādes. Lai pieteiktos konkursam, izglītības iestādei jāreģistrējas “Zaļā josta” mājaslapās www.zalajosta.lv vai www.lzj.lv.

Ziņu aģentūras LETA Mediju monitorings, kas pārskata visplašāko mediju skaitu Latvijā un Baltijā – nacionālos un reģionālos preses izdevumus, interneta medijus, TV un radio kanālus, sociālos tīklus, ir publicējis septiņu Latvijas lielāko un nozīmīgāko vides aizsardzības un izglītības organizāciju sarakstu. To starpā, kā organizācija, kas sniedz būtisku ieguldījumu vides izglītības stiprināšanā un veicināšanā, ir ierindota arī biedrība "Latvijas Zaļā Josta”.


LETA Mediju monitorings godpilnajā septiņniekā iekļāvis: